ပိေတာက္ဖူးခ်ိန္ - အဖြဲ႔

၀၁။ ႏြီပိေတာက္နဲ႔ ခါသႀကၤန္ (ဦးေမာင္သိန္း)
၀၂။ ကက ကကတ္ေမ (ကံထြန္းၾကည္)
၀၃။ ဆားငံရီ (ဒိုးအ္ရီ)

၀၄။ သႀကၤန္မင္းသား (ရီလႈိင္းျပာ)
၀၅။ အယင္ကသႀကၤန္ (သန္းသန္းဆင့္)
၀၆။ ၿပိဳင္တူေလာင္းေမ (ဒိုးအ္ရီ)

၀၇။ မႏွစ္ကအေမာင္ (ၿငိမ္းစႏၵာ)
၀၈။ သႀကၤန္နတ္သမီး (မ်ိဳးရခိုင္)
၀၉။ လွတစ္မ်က္ႏွာ (ကိုသန္းေဆြ)

၁၀။ ေမာင္ႀကီးရွင္ျပန္ေမ (ကိုလွၾကည္)
၁၁။ ေမာင္ႀကီးရွင္ (ေစာႏွင္းႏြယ္)
၁၂။ သႀကၤန္အတာက်ဴးလီယင့္ (ေမာင္ကိုကို)
၁၃။ ပိေတာက္ဖူးခ်ိန္ (ေမာင္ကိုကို)

ႏွစ္ဦးကဗ်ာ - ၀င္းကိုခိုင္
VCD Cover

၀၁။ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း
၀၂။ အသက္ရွည္ေဆး

၀၃။ ေလာင္းလိုက္ပက္လိုက္ေ၀
၀၄။ ထိုႏွစ္ေခ်

၀၅။ ႏွစ္ဦးကဗ်ာ
၀၆။ ရီစိုစိုနဲ႔အခ်စ္

၀၇။ အ၀ါေရာင္ဒါဏ္ရာ
၀၈။ နားနားၿပီးေလာင္း

၀၉။ အမွတ္တရသႀကၤန္
၁၀။ ပိေတာက္ပြင့္မိုး

ဂ်ာမာ - သဇင္နီ

ေမာင္ေယနန္႔ ပန္းႏုက ငယ္သူငယ္ခ်င္းတိ။ ေက်ာင္းမွာဆိုေက ပန္းႏုက ရက္ျပတ္ နံပါတ္ (၁)။ သူ႔ကို တစ္ေယာက္လည္း မေက်ာ္ႏွိဳင္။ ဇာလွဳပ္ယွားမွဳမွာမဆို သူက ရွိဆံုး။ ေျပာ၀ံ့ ဆို၀ံ့ေရ။ သူမွန္ေက တစ္ေယာက္ကိုလည္း မေၾကာက္။ ေက်ာင္းနံရံကပ္ စာေစာင္တိမွာဆိုေလး သူ႔ကဗ်ာတိက ထိပ္ဆံုးက။ ကဗ်ာတိက လူမ်ားတိပိုင္ ဗမာအရီးအသားနန္႔ မဟုတ္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္နန္႔ ရီးထားေရ ရခိုင္ကဗ်ာတိ။ အားလံုးက သူ႔ကဗ်ာတိကို ဂ႐ုတစိုက္၊ စိတ္၀င္တစား ဖတ္ကတ္ေတ။ နံရံကပ္ စာေစာင္အတြက္ တာ၀န္ ယူရေရ ေမာင္ေယကပင္ သူ႔ကဗ်ာကို ႀကိဳက္လို႔ တစ္ပုဒ္တစ္ရီ အလြတ္ရနီတတ္ေတ။

အာရကၡၿမီ - ၀င္းကိုခိုင္
VCD Cover

၀၁။ ရခိုင့္ဘ၀ေတးသံ
၀၂။ ႏွလံုးသြီးအေတာင္ပံ
၀၃။ ဂႏၱ၀င္ရင္ခြင္

၀၄။ မေတြးခ်င္ဗ်ာယ္
၀၅။ အာရကၡေျမ
၀၆။ လွ်ဳိ႕၀ွက္စကား

၀၇။ ပင္လယ္႐ိုးမ မိနန္႔ဖ
၀၈။ ၀ီးလားလို႔ မျဖစ္ (+ညွာစိမ္းခိုင္)
၀၉။ အျဖဴေရာင္ဆုေတာင္း

၁၀။ သိဂၤ ီစိုျမရကၡိတ
၁၁။ ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္
၁၂။ စိုင္းျဒားမွာတမ္း

အမွားနန္႔အမွန္ - အဖြဲ႔

၀၁။ သီြးစည္းကတ္ေမ (ျမတ္မင္းဇင္)
၀၂။ ေအာက္မိတမ္းတ ငယ္ဘ၀ (ဦးေမာင္သိန္း)
၀၃။ ရွား (ျမတ္မင္းဇင္)

၀၄။ ခ်စ္ေတ (ဘိုဘိုႏိုင္)
၀၅။ အမွားနန္႔အမွန္ (ျမတ္မင္းဇင္ + ခိုင္မင္းဆက္ + ဘိုဘိုႏိုင္)
၀၆။ ျပတ္စဲလခဗ်ာယ္ (ခိုင္မင္းဆက္)

၀၇။ ငါရခိုင္ (ဘိုဘိုႏိုင္)
၀၈။ အက်င့္သိကၡာ (ခိုင္မင္းဆက္)
၀၉။ ေတာင္းပန္ပါယင့္ (ျမတ္မင္းဇင္)

၁၀။ သူသိပါစီ (ဦးေမာင္သိန္း)
၁၁။ ငါ့ဘ၀နန္႔ငါ (ဘိုဘိုႏိုင္)
၁၂။ အ၀ီးေရာက္ (ခိုင္မင္းဆက္)

ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႔အလကၤာ - စံုတြဲ


၀၁။ အခ်စ္မွန္ေက (တူတူ + ညိဳစိမ့္)
၀၂။ ၀ါကၽြတ္ေက (တူတူ + ေစာႏွင္းႏြယ္)
၀၃။ အခ်စ္ဆိုစြာ (တူတူ + စႏၵကူး)

၀၄။ လက္တြဲၿပီးေနာက္ (တူတူ + ေစာႏွင္းႏြယ္)
၀၅။ အခ်စ္နန္႔ ကုစားျခင္း (တူတူ + ေစာႏွင္းႏြယ္)
၀၆။ ခ်စ္ျခင္းၿပိဳင္ (တူတူ + ညိဳစိမ့္)

၀၇။ မင္းအနားခ်စ္နိန္လို႔ (တူတူ + စုေ၀)
၀၈။ ရွင္သန္ျခင္း (တူတူ + စုေ၀)
၀၉။ နားခိုရာ (တူတူ + ညိဳစိမ့္)

၁၀။ ခ်စ္အိမ္ေခ် (တူတူ + စႏၵကူး)
၁၁။ ရင္ခြင္ေဟာင္း (တူတူ + စုေ၀)
၁၂။ တတူဆိုေက (တူတူ + စႏၵကူး)

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ရခိုင္စာသင္ၾကားျခင္း - ေဒၚေစာသိန္းတန္

ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ AD 6 ရာစု ေ၀သာလီေခတ္ကပင္ စာအေရးအသား တတ္ေျမာက္ခ့ဲၾကသည္။ ယင္း ေခတ္က ေက်ာက္စာမ်ားကို ျဗဟၼဟီပြားအကၡရာျဖင့္ ေရးထိုးခ့ဲၾကသည္။ ယင္းေခတ္က သကၠဋႏွင့္ သကၠဋေရာ ပါဠိဘာသာစကားကို သံုးစြဲခ့ဲသည္။ ေ၀သာလီေခတ္သံုး အကၡရာမွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ အေရး အသား ေျပာင္းလာကာ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္တြင္ လက္ရွိ ရခိုင္အကၡရာမ်ဳိး ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ (၉၅၇- ၁၄၃၀)တြင္ သံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားမွာ ယေန႔ေျပာဆိုသံုးစြဲေသာ ရခိုင္ဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ စကားေျပအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စာေပေရးသားခ့ဲၾကသည္။

ရင္ခြင္ဦးကဗ်ာ - GroupVCD Cover

၀၁။ တစ္ပြင့္ေမတၱာ (ေမာင္ကိုကို + ေစာႏွင္းႏြယ္)
၀၂။ ရင္ခြင္ဦးကဗ်ာ (စစ္ႏိုင္ + စုေ၀)
၀၃။ ရ႐ိုးလား ဆဆန္းလား (ဒိုးအ္ရီ + ရီလွိဳင္းျပာ)

၀၄။ ဆံုမွတ္မရွိေသာ (တူတူ + စုေ၀)
၀၅။ ၿပံဳးပန္းပိုင္ (ေမာင္ကိုကို + ေစာႏွင္းႏြယ္)
၀၆။ အပ်ဳိေခ်အခ်စ္ (စစ္ႏိုင္ + ရီလွိဳင္းျပာ)

၀၇။ သေဘာႀကိဳက္ (ဒိုးအ္ရီ + ေစာႏွင္းႏြယ္)
၀၈။ အခ်စ္ခရီးသည္ (တူတူ + စႏၵကူး)
၀၉။ ႏွင္းရီဆြတ္ျဖန္း ငါ႐ို႕အလြမ္း (ေမာင္ကိုကို + ရီလွိဳင္းျပာ)

၁၀။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (စစ္ႏိုင္ + ေစာႏွင္းႏြယ္)
၁၁။ မင္းနန္႔တတူ (ဒိုးအ္ရီ + စုေ၀)
၁၂။ အခ်စ္ရာပါစီ (တူတူ + ေစာႏွင္းႏြယ္)

ဂီတသစ္ - SARCOMA
၀၁။ ဂီတသစ္
၀၂။ ေနာင္တ

၀၃။ ျပတ္စဲျခင္း
၀၄။ ၀ဲခ်ီးမ

၀၅။ ပ်က္သုဥ္းျခင္း
၀၆။ ေလာကသစ္

၀၇။ အက္ေၾကာင္း
၀၈။ အ႐ူးေတးျခင္း

၀၉။ မွားမိလို႔
၁၀။ အဖရခိုင္

ေ႐ႊေရာင္စိတ္ကူးသစ္ - သိန္းထိုက္ေဇာ္

Tape Cover
၀၁။ ႐ိုးမ၀ိညာဥ္
၀၂။ မိုးလင္းေလ့လင္းပတ္စီ
၀၃။ တမ္းတလက္ေဆာင္
၀၄။ စိၾတရကၡ

၀၅။ စက္တင္ဘာမိုး
၀၆။ ေ႐ႊမင္းသမီး (+သီသီဇင္မင္းလတ္)
၀၇။ ၁၅၀၀ အခ်စ္
၀၈။ ခိုင္ၿမဲလက္ဆက္
၀၉။ ခ်စ္ဦးခ်စ္သူ

၁၀။ ၈၇-အလြမ္း
၁၁။ မ၀ီးခ်င္လို႔ (+သီသီဇင္မင္းလတ္)
၁၂။ ႏွလံုးသားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
၁၃။ အိေျႏၵ
၁၄။ ရီျပာကမ္း